Türkiye ve komşu ülkelerde küresel ekonomideki mevcut ve potansiyel fırsatlar için birbirini destekleyen ve tamamlayan, kurumsal gelişim ve insan kaynakları konularında uluslararası temsilcilikleri ile tüm sektörlerdeki kuruluşların insan kaynakları ve kurumsal eğitim faaliyetlerinde çözüm ortağı olarak değişimin öncüsü olmaktır.
Bireylere, takımlara ve kurumlara, kalıcı sonuçlar almaları yönünde yönetsel tavır ve kişisel liderlik sergileyebilmelerini sağlamaya, Çalışanların Sonuç Odaklı, İnsan Odaklı ve Müşteri Odaklı bireyler olmaları konusunda farkındalık, yetkinlik ve becerilerini artırmaya, Kuruluşlarda, çalışanların sergileyeceği özgüven, sorumluluk, sadakat, inisiyatif ve bağlılılık üzerine kurulu bir "Kurumdaşlık Kültürü" yaratmaya, Orta ve üst kademe yönetim gruplarının hem iş yönetimi hem de çalışan yönetimi konusunda yetkinliklerini geliştirmeye, Satış ekipleri ve satış yöneticilerinin, satış ve pazarlama konularında becerilerini arttırmaya yönelik, kurumsal eğitim programları ve danışmanlık hizmetleri sunarak "İnsan Sermayesi"nin değerini artırmak temel misyonumuzdur.
E Eğitim sektöründe başarılı hedeflere ulaşma vizyonu ile 2012 yılında kurulan PLUS ONE , kişi ve işletmelerde somut değerler yaratacak eğitimleri kurumsal ve bireysel gelişim, yaratıcılık ve bilgi odaklı pratik çözümlerle birleştirerek sunan yönetim danışmanlığı sektörünün köklü ve öncü bir markasıdır.

PLUS ONE , değişik sektörlerin değişik ihtiyaçları için özel olarak hazırladığı eğitimleri özenle seçtiği uzman eğitim kadrosu ile geniş müşteri kitlesine ulaştırarak bireyleri ve kurumlan başarıya götürecek olan farkındalığı, bilgiyi ve beceriyi kazandırmayı öncelikli amaç edinmiştir.

E Eğitim sektöründe başarılı hedeflere ulaşma vizyonu ile 2012 yılında kurulan PLUS ONE , kişi ve işletmelerde somut değerler yaratacak eğitimleri kurumsal ve bireysel gelişim, yaratıcılık ve bilgi odaklı pratik çözümlerle birleştirerek sunan yönetim danışmanlığı sektörünün köklü ve öncü bir markasıdır.

PLUS ONE , değişik sektörlerin değişik ihtiyaçları için özel olarak hazırladığı eğitimleri özenle seçtiği uzman eğitim kadrosu ile geniş müşteri kitlesine ulaştırarak bireyleri ve kurumlan başarıya götürecek olan farkındalığı, bilgiyi ve beceriyi kazandırmayı öncelikli amaç edinmiştir.

Biz her kurumda bir sonraki eğitimi heyecanla bekleyen çalışanlar bırakıyoruz. insan hayatında fark yaratıyoruz. Amacımız Bilgi vermek değil davranış değişikliği yaratabilmek,Gelecekten beklentisi olan şirket çalışanları sizin marka elçiniz olabilen şirket çalışanlarını heyecanlandırabilmek.

Biz her kurumda bir sonraki eğitimi heyecanla bekleyen çalışanlar bırakıyoruz. insan hayatında fark yaratıyoruz. Amacımız Bilgi vermek değil davranış değişikliği yaratabilmek,Gelecekten beklentisi olan şirket çalışanları sizin marka elçiniz olabilen şirket çalışanlarını heyecanlandırabilmek.

Giriş