info@plusonecorporate.com

Kurumsal Check-Up
Buradasınız: Anasayfa / Hizmetlerimiz
KURUMSAL CHECK-UP
KURUMSAL CHECK-UP

KURUMSAL CHECK-UP  HİZMETİMİZ NEDİR?

Kurumsal check-up hizmeti, tıpkı bireysel sağlık check- up ları gibi, şirketinizin farklı alanlardaki sağlık seviyesini ölçen, geleceğe yönelik risklerini belirleyen ve iyileştiremeye yönelik öneriler geliştirilmesini sağlayan, işin uzmanları tarafından sunulan profesyonel bir hizmettir.

Kurumsal check-up hizmeti de yine bireysel sağlık check-up ları gibi, şirket içindeki tüm önemli parametrelere bakarak, şirketinizin bugün ve gelecekte karşı karşıya kalabileceği riskleri ve sorunları tanımlar. Tanı sonrası iyileştirme ve geliştirme önerileri sağlar.

Şirketinizin sağlıklı bir yönetim ve organizasyon yapısı ile karşı karşıya olduğu riskleri ve fırsatlarını iyi yönetip, etkin ve verimli bir şekilde faaliyet yürütüp yürütmediğinin üçüncü bir göz olarak uzmanlarca tespiti ve raporlanması amacı ile gerçekleştirilen bir çalışmadır.

Diğer bir ifade ile “şirketimizin yönetim ve organizasyon yapısı, süreçleri, stratejik/operasyonel performansı, risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve kurumsal yönetim yapısı daha iyi olabilir mi” sorusuna uluslararası modeller çerçevesinde yapılan detaylı ve dikkatli bir inceleme sonrası cevap verilmektedir.

Çalışma sonrasında, şirketinizin güçlü olduğu ve gelişme sağlaması gereken alanlar tespit edilecek ve iyileştirmeye/geliştiremeye yönelik net, somut, maliyet etkin ve uygulanabilir öneriler geliştirilecektir.

Detaylı Bilgi İçin Hemen Bizi Arayın

WhatsApp Randevu