Plusone Çalıştığı kurumların değer zincirine şirket hedefleri ışığında tasarlanmış  davranışsal eğitim çözümleri sunan, onlara eşsiz ve kişiselleştirilmiş bir öğrenim deneyimi yaşatan gelişim üssüdür.

Kurumların gelişimi de bireylerin gelişimi kadar önemlidir. Yeniliğe açık olma, değişen piyasa koşullarına adaptasyon, yönetim mekanizmalarını ihtiyaca göre şekillendirebilme, çalışan verimliliğini arttırabilme kurumların sağlam ve güçlü birer yapı olmalarına giden yolda, önemli etkenlerdir. Plusone olarak bizler de bu kurumsallaşma sürecinde, kurumunuzun ihtiyacı olan eğitimleri tespit ediyor ve eğitim programları hazırlıyoruz. 

ÇEVİK ÖĞRENME TASARIMI 
İnsan odaklı davranışssal Değişikliğe yol açan eğitimler.
TASARIM ODAKLI DÜŞÜNME 
Tüm eğtimlerimiz Kurumunuza özel olarak tasarlanmaktadır.
OYUN VE OYUNLAŞTIRMA 
Sınıf eğitimlerinde bile yetişkin öğrenme modellerini kullanma 

 

Sektörde kendini kanıtlamış olan güçlü kurumlar bile güçlerini eğitimli bir işgücünün ellerine teslim ederlerse, uzun vadeli istikrar sağlayabilirler. Günümüz rekabet ortamında kalıcı olmak ve fark yaratmak isteyen kurumların aradığı sihirli bir değnek eğitimdir. Eğitimi kurumsal sisteminin temel parçası olarak görmeyen kurumlar yeniliklere ve değişimlere uyum sağlayamazlar. Kalıcı olmayı hedefleyen her kurum çalışanlarının ihtiyaçlarına yönelik gerekli eğitimleri aldırmak zorundadır. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SÜRECİMİZ

Eğitimlerimizin ve hedef kitlemizin başarısını garanti altına almak için ise, Kirkpatrick’in temellendirdiği ve Jack Philips’in geliştirdiği 5 aşamalı eğitim değerlendirme modeli kullanılır. 

  1. Tepki (Reaction): Eğitim sonrasında katılımcıların memnuniyeti anket ile ölçülür.
  2. Öğrenme (Learning): Ön-son test uygulamasıyla öğrenme seviyesi belirlenir.
  3. Uygulama (Application and Implementation): Davranış değişimi gözlemlenir.
  4. Sonuç (Impact): Davranış değişimlerinin iş sonuçlarına etkisi ölçülür.
  5. Yatırımın Geri Dönüşü (ROI – Return On Invesment): ROI enstitüsünün ROI hesaplama formülü gözetilerek yapılan eğitim yatırımının elde edilen iş sonuçlarına katkısı hesaplanır.

Kurumunuza özel olarak yapılacak kurumsal eğitimlerimize ait içerikler aşağıdadır. Tüm eğitimlerimizi kurumsal eğitimler kapsamında firmanızın istekleri çerçevesinde firmanıza özel olarak hazırlanmaktadır. Liste Eğitimleri veya almak istediğiniz liste dışı Kurumsal eğitim teklif isteğinizi iletebilirsiniz.

 

EĞİTİM SONRASI TAKIP 

  • Gerçekleştirdiğimiz her eğitimden hemen sonra eğitim raporumuz, eğitim esnasında çekilen fotoğraflarınızı, yapılan grup çalışması projelerinizin çıktılarını ve bundan sonraki eğitim ihtiyaçlarınıza dair gözlemlerimizi sizlerle paylaşıyoruz
  • Eğitimlerimize katılan kişilerin bilgilerini kayıt altına aldığımız bir sistemimiz var. Eğitimlerden sonra almış olduğunuz eğitimle ilgili hikaye, makale, ürettiğimiz yeni bilgileri, teorileri ve kitap önerilerinin yer aldığı bilgilendirme e-postaları gönderiyoruz.
  • Skype Business  üzerinden yapabileceğimiz görüntülü görüşmelerle eğitim sonrasında sormak istediğiniz sorulara anında yanıt alabileceğiniz bir ağımız var.