Açık havada öğrenme, dünyanın her yerinde kabul edilmiş  çok değerli bir gelişim, eğitim  şeklidir.

“Bireyler bilgilerinin;

  %70'ini deneyimlerden,

  %20'sini diğerleriyle etkileşimlerden 

  %10'unu örgün eğitim etkinliklerinden elde ederler.”

Benzersiz şekilde uyarlanmış, performans odaklı, kalıcı, yenilikçi ve ölçülebilir eğitim çözümleri ile kurumların performanslarının daha net, daha akıllı ve daha üst seviyelere ulaşmasının analizlerini yapıyor, gerekli uygulamalar ile süreçlerini destekliyoruz.