Şirketlerin sağlıklı bir şekilde yoluna devam etmesi için yönetim danışmanlığı hizmeti vermektedir. Tıpkı bir binanın yıllara meydan okuması gibi biz de şirketlerin yıllara meydan okuması için onu güçlendirir ve geleceğe hazırlarız.

NASIL ÇALIŞIYORUZ ...

 • Durumu ve ihtiyacınızı çok iyi analiz ederek
 • Zorlukların farkında olarak
 • İyi bir iletişim ve karşılıklı güven oluşturarak
 • Bilgi gizliliğine yüksek önem vererek
 • Uluslararası kabul görmüş metotları takip edip uyarlayarak
 • Kendi uzmanlıklarımızı ekibinize öğreterek uygularız.

ORGANİZASYON YAPILANDIRMA

Birçok kez işletmeler büyümenin ve gelişimin getirmiş olduğu değişim gereksinimlerini fark edemeden mevcut düzende işleri görmeye devam ederler. Oysa belirli bir noktadan sonra mevcut yapılanma optimum olmaktan uzaklaşır.

Organizasyonun yapılandırılması, şirketlere organizasyonel rekabet avantajı sağlayan önemli bir yönetim aracıdır. Şirketlerin yeniden yapılanma süreci tasarlanırken şirkete ait birçok değişkenin bir arada değerlendirilmesi kritik öneme sahiptir.

ORGANİZASYONEL YAPILANMA DANIŞMANLIĞI

 • Organizasyon yapınızı ele alır, sizi hedeflerinize ulaştırabilmek için organizasyonunuzu yeniden yapılandırır yada zayıf noktalarını güçlendiririz.
 • Yetki karmaşasını ortadan kaldırırız.
 • İş tanımlarını ve kimin neye karar vereceğini netleştiririz.
 • Yönetim kurulu, icra kurulu gibi üst yönetim organlarının sorumluluklarını netleştiririz.
 • Şirket el kitabını oluşturarak, şirket kurallarını ve çalışma biçimini netleştiririz.

Değişen iş yapma biçimleri, değişen çevre, değişen teknoloji gibi pek çok konuda değişime ayak uydurma ihtiyacı; şirketlerde değişim yönetimini gerekli kılmaktadır.

DEĞİŞİM YÖNETİMİ

 • Değişimin, şirket vizyon ve stratejileri ile ilişkilendirilmesini sağlarız,
 • Her seviyeden çalışanı değişim sürecine dahil eder, dahil olduklarını hissetmelerini ve sorumluluk almalarını sağlarız,
 • Şirket çalışanlarının değişimi anlamalarını, değişime olan dirençlerinin azaltılmasını, değişim/belirsizlik korkusunun giderilmesini ve şirketin gitmek istediği yönde birlikte bir takım bir bütün olarak hareket etmenin gerekliliğine odaklanmalarını sağlarız,
 • Değişimin ölçülebilir kriterlerle izlenmesini sağlarız,
 • Değişim sürecinin ölçülebilir ilerleyişinin sahiplenilmesini sağlarız.